نسیه داده می‌شود وجه دستی هم به اندازه وُسعم پرداخت می‌شود...

وقتی کنار جاده با این صحنه مواجه میشی، با دیدنش �

نسیه داده می‌شود وجه دستی هم به اندازه وُسعم پرداخت می‌شود...

وقتی کنار جاده با این صحنه مواجه میشی، با دیدنش حالت خوب میشه و خداروشکر هنوز هستند آدمایی که به فکر دیگرانند تا همیشه حالشون خوب باشه❤

@AkhbareFori