♦️خبر خوب سازمان نظام وظیفه برای مشمولان غیرغایب متقاضی کنکور ۹۸

🔹معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا: مشمولانی که برگ آماده به خدمت بدون غیبت به تاریخ یکم و نوزدهم شهریورماه سال جاری را دارند و در آزمون ورودی سال ۹۸ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شرکت و مجاز به انتخاب رشته شده اند، در صورت تمایل می توانند به مدت یک دوره تاریخ اعزام به خدمت خود را تمدید کنند.

@AkhbareFori