♦️تعزیرات: از ۳۸ محصول لبنی فقط ۳ کالا مشمول قیمت‌گذاری است/ افزایش اخیر غیرقانونی است

🔹قیمت شیر، پنیر و ماست دارای یک قاعده است. سازمان حمایت در مواردی که اجازه شش درصد افزایش قیمت را دارد به این بخش مجوز دهد اما اعطای مجوز برای مازاد بر شش درصد افزایش قیمت، با ستاد تنظیم بازار است.

🔹در حال حاضر افزایش جدید قیمت لبنیات غیرقانونی است.

@AkhbareFori