🔹قتل روحانی همدانی به سناریوی فیلترینگ اینستاگرام ختم می شود؟

🔺پس از انتشار آدرس یک صفحه اینستاگرامی منتسب به قاتل روحانی همدانی، برخی کاربران این شبکه اجتماعی می گویند این موضوع بهانه صداوسیما برای زمینه سازی فیلترینگ اینستاگرام خواهد شد.

@AkhbareFori