♦️رئیس سازمان زندان‌ها: شهرام جزایری به اتهام دیگری باید در زندان باشد

🔹جهانگیر درباره‌ این که شهرام جزایری معتقد است محکومیتش به پایان رسیده است و همچنان در زندان است، گفت: این که محکومی معتقد باشد مدت محکومیتش تمام شده کفایت نمی‌کند. بلکه باید مقام قضایی در این زمینه اظهار نظر کند.

🔹اگر کسی به اتهام دیگری بازداشت نباشد حتی یک ساعت هم بی‌جهت در زندان نمی‌ماند.

🔹جهانگیر در پاسخ به این سوال که چه مقدار از دوران محکومیت شهرام جزایری باقی مانده است، گفت: برای موضوعی که از قبل وجود داشته باید ظرف همین مدت‌ها محکومیتش تمام می‌شده ولی با توجه به پیگیری که ما از دادگستری تهران کردیم نظرشان این است که فعلا در زندان باشد./ایسنا

#اقتصادی

@AkhbareFori