🚨ساختمان وزارت نفت تخلیه شد

🔹پس از مشاهده دود در طبقات چهاردهم و پانزدهم ساختمان اصلی وزارت نفت، کارکنان این وزارتخانه از ساختمان تخلیه شدند.

🔹هنوز از علت این حادثه اطلاعی در دست نیست.

@AkhbareFori