♦️مسمومیت ۱۶ نفر با گاز کلر در یکی از استخرهای ارومیه ‌رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی: 🔹۱۶ نفر در یکی از استخرهای شهر ارومیه با گاز کلر مسموم شدند که از بین آنها ۹ نفر بزرگسال و ۷ نفر کودک گزارش شده است./ایسنا اخبار لحظه ای #آذربایجان_غربی…