واکنش ترامپ به دومین مناظره تلویزیونی رقبای دموکراتش و کنایه به جو بایدن و برنی سندرز

🔹من به نمایندگی از کشورم در گروه 20 در ژاپن هستم، ولی شنیدم که جوی خواب‌آلود و برنیِ دیوانه روز خوبی نداشتند. یکی خسته است و دیگری دیوانه - پس این سر و صدا برای چیست؟

@AkhbareFori