پرکارترین هنرمند این روزهای سینما و تلویزیون درواکنش به حواشی به‌وجودآمده برای رامبد جوان و ستاره اسکندری در گفت‌وگوی اختصاصی با #خبرفوری می‌گوید: وقوع چنین اتفاقاتی مشخص است که خط‌دهی شده است و از جایی سرچشمه می‌گیرد

🔹ماهنرمندان نیز مانند تمامی آدم‌ها باید زندگی معمولی داشته باشیم و حق انتخاب داریم

گفت‌وگوی صریح پژمان بازغی را در #سرنا ببینید

http://sornakhabar.com/news/48244