🔹روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز نوشته، کنگره آمریکا فرصتی ۷ روزه دارد برای آنکه درباره تصمیم ضدایرانی ترامپ در تروریستی نامیدن سپاه تجدیدنظر کند

برای پیش‌بینی احتمال تغییر در رویکردهای ضدایرانی دولت آمریکا، اینجا بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/941743