آخرین وضعیت راه‌ها اعلام شد

🔹باران در راه‌های شمالی، گرد و غبار و باد شدید در شرق
🔹هراز، فیروزکوه و چالوس ب

آخرین وضعیت راه‌ها اعلام شد

🔹باران در راه‌های شمالی، گرد و غبار و باد شدید در شرق

🔹هراز، فیروزکوه و چالوس بارانی است

🔹کاهش دید و کیفیت تردد در استان‌های سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی و کرمان به دلیل وزش باد بسیار شدید با گرد و غبار

@AkhbareFori