♦️قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ استپ وی ۱۶۵ میلیون تومان شد

🔹گزارش امروز خودرو حکایت از رکود خرید و فروش خودرو

♦️قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ استپ وی ۱۶۵ میلیون تومان شد

🔹گزارش امروز خودرو حکایت از رکود خرید و فروش خودرو و همچنان رشد قیمت تعدادی از خودروهای داخلی را در بازار دارد.

@AkhbareFori