♦️وکیل ترامپ تصویر چک باج رئیس جمهور آمریکا به بازیگر فیلم های مستهجن را منتشر کرد

🔹کوهن تصویری از چکی را که

♦️وکیل ترامپ تصویر چک باج رئیس جمهور آمریکا به بازیگر فیلم های مستهجن را منتشر کرد

🔹کوهن تصویری از چکی را که به گفته وی ترامپ برای پرداخت باج به «استورمی دنیلز» بازیگر فیلم‌های مستهجن امضا کرده، در اختیار کنگره قرار داد. این چک زمانی صادر شده که ترامپ رئیس‌جمهور شده بود.

@AkhbareFori