🔶فراخوان کمک به یک دختر جوان

🔸این دختر جوان روستایی که تحت پوشش یک نهاد حمایتی است به بیماری تالاسمی ماژور مبتلاست. جهت بهبود شرایط نیاز به تهیه پمپ دسفرال دارد.سال گذشته،یک عضو این خانواده به دلیل این بیماری درگذشته اشت.

.

🔸هزینه تهیه این پمپ ده میلیون تومان است که خیریه در نظر دارد با یاری شما هموطنان این مبلغ تهیه گردد و دستگاه در اختیار وی قرار گیرد. ممنون که در کنار ما شادی می آفرینید...

درگاه پرداخت موبایلی خیریه مهرمبین:

*733*4*333#

شماره کارت خیریه مهرمبین:

6104-3378-0666-3215

پرداخت الکترونیکی،شماره حساب و اطلاعات بیشتر:

http://mehremobin.ir/vip/154-2019-10-12-17-38-12