♦#چند_خبر_کوتاه

🔹فرمانده مرزبانی ناجا: در شمال و جنوب خلیج فارس امنیت برقرار است. هرگونه تحرک غیر مطلوب پاسخ کوبنده دریافت خواهد کرد.

🔹محمود صادقی: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیدگی به طرح اصلاح قانون جرم سیاسی را در اولویت قرار دهد.

🔹کمیسیون اروپا از ترکیه خواست دست از عملیات نظامی در سوریه برداشته و خویشتنداری کند.

@AkhbareFori