واکنش آمریکا به پیوستن ۶ کشور اروپایی به اینستکس

سفیر آمریکا در آلمان:

🔹این کار در زمانی وحشتناک انجام می‌شود،چرا باید به رژیم ایران در زمانی که مردم ایران را می‌کشد و اینترنت را تعطیل می‌کند پول برسانید؟

🔹شما باید از حقوق بشر حمایت کند نه اینکه ناقضان [حقوق بشر] را تأمین مالی کنید.

@AkhbareFori