🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹حضرت محمد(ص): دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می‌دهد: تعدی و ناسپاس

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹حضرت محمد(ص): دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می‌دهد: تعدی و ناسپاسی پدر و مادر

#صبح_نو

⏳امروز ‌پنجشنبه

۷ آذر ۱۳۹۸

۱ ربیع‌الثانی ۱۴۴۱

۲۸ نوامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM