سخنگوی اورژانس: پوشیدن لباس مخصوص الزاماً به معنی انتقال بیمار مبتلا به کرونا نیست

🔹بیشتر افراد مشکوک به کروناویروس مبتلا به آنفلوآنزا بودند بنابراین دلیلی ندارد هرکس را در سطح شهر با لباس مخصوص دیدیم فوراً این فرضیه در ذهن ما شکل بگیرید که در حال انتقال فرد مبتلا به کرونا ویروس هستند.

🔹در نقاط مختلف شهر تهران حدود ۱۰ بیمارستان مشخص شده تا بیماران مشکوک احتمالی به این بیمارستان‌ها منتقل شوند و بیمارستان فرمانیه جزء این بیمارستان‌ها نیست.

@AkhbareFori