♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹تعداد ۱۳۸ مورد گزارش مردمی از تخلفات انتخاباتی جهت بررسی دقیق‌تر و اقدامات قانونی لازم به دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات در استان‌ها ارجاع شده است.

🔹برآورد ایسپا از نرخ مشارکت در کل کشور در لحظه نظرسنجی حدود ۵۲ درصد است.

🔹دانشگاه علوم پزشکی بابل (مازندران): حال ۲ فرد مشکوک به کرونا در بابل مساعد است/ایرنا

@AkhbareFori