#کار_خوب/ رنگ مهربانی در حاشیه شهر

🔹گروهی از دانشجویان خیرخواه مشهدی با توجه به نزدیک شدن سال نو در جهت زیبا سازی محیط و نو شدن محله‌های کم برخوردار حاشیه شهر مشهد که تاثیری فراوانی بر شادابی و روحیه ساکنین این مناطق دارد، درب‌ خانه‌های ساکنان این مناطق را رنگ آمیزی کردند.

@AkhbareFori