♦️سردار مهری: تمامی سربازان در سلامت کامل هستند

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:

🔹وضعیت بهداشتی پادگانهای سربازان در شرایط مناسبی قرار دارد، هیچ مورد مشکوک به بیماری کرونا در پادگانهای در سراسر کشور مشاهده و یا گزارش نشده است./مهر

@AkhbareFori