توصیه های وزیر بهداشت: بهداشت فردی را رعایت کنید، از حضور در زیارتگاه خودداری کنید.

🔹پیشگیری بهتر از درمان است.

🔹بسیجی به نام بسیج ملی کرونا را شکست می دهیم آغاز کرده ایم و امیدواریم مردم به ما بپیوندند.

🚨 اخبار بدون سانسور از کرونا در ایران

https://telegram.me/joinchat/AvdMaDwJt0hLC1q0hlkwqA