محققان می‌گویند جسد انسان یک سال بعد از مرگ راه می‌رود!

🔹محققان استرالیایی انستیتو AFTER کشف کردند جسد انسان مرده تا یکسال پس از مرگ و در فرایند تجزیه شدن، راه می‌رود.

🔹این محققان ۱۷ماه نزدیک سیدنی وقت صرف کردند تا این موضوع را ثابت کنند که اجزای بدن پس از مرگ گرایش به حرکت دارد.

@AkhbareFori