🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): زیاده‏‌روى در سرزنش کردن، آتش لجاجت را شعله‏‌‌ور مى�

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): زیاده‏‌روى در سرزنش کردن، آتش لجاجت را شعله‏‌‌ور مى‌سازد.

#صبح_نو

⏳امروز ‌شنبه

۶ مهر ۱۳۹۸

۲۸ محرم ۱۴۴۱

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM