فعال "فتنه ۸۸" که الان در آمریکا فعال ضد تحریم علیه ایران شده

"من در سال ۲۰۰۹ در خیابانها بودم، شما دارید ملت من را نابود می‌کنید، شما دارید بچه‌های کشور من را می‌کشید..."

باید راهی پیدا کنیم که برای این نوع تحول نیازی به سفر به آمریکا نباشه.

@AkhbareFori