‏این جانباز عزیز بخاطر اینکه مردم ازش نترسن، سالهاست که خودش رو از چشم‌ها مخفی کرده! ‎حاج حسین خسرو‌خاور خواستم بهتون بگم ما هنوز انقدر بی‌غیرت نشدیم که شما و همه قهرمان‌هایی که برای خاکشون از جونشون مایه گذاشتن رو فراموش کنیم، شما روی چشم ما جا دارید

@AkhbareFori