دیگه وقتی خود نمک بگنده، بهش چی بزنیم؟!

🔹انتقاد تند مجری تلویزیون از یک فاجعه علمی تو دانشگاه‌های کشور؛ پایان‌نامه خریدن دانشجوها کم بود، کتاب‌سازی استادها هم از راه رسید!!

🔹ببینید بعضی از استادنماها چجوری رسما از دانشجوها بیگاری میکشن تا کتاب "بسازن" نه اینکه کتاب "بنویسن"!!

@AkhbareFori