♦️چگونه در حوادث جوی از مراکز امدادی در جاده‌ها استفاده کنیم؟

🔹رئیس سازمان امداد و نجات:‌ ۵۷۰ پایگاه امدادی سازمان امداد و نجات در کل کشور فعال است و مردم می‌توانند با تماس با شماره ۱۱۲ حتی بدون داشتن سیم کارت در طول مسیر، از نزدیکترین پایگاه امدادی مطلع شوند و در آن اسکان موقت داشته باشند.

@Akhbarefori