نصرالله: 🔹صحنه‌های تشییع میلیونی پیکر شهدا در ایران در اهواز، مشهد تهران قم و کرمان را همه دیدند. 🔹نه فقط این تشییع بی‌نظیر بود بلکه بگذارید بگویم که چنین ملتی در دنیا نظیر ندارد. 🔹الان در دنیا اگر ملتی رهبرش درگذرد، آیا مردمش از طلوع آفتاب با خانواده و در…