مجموع سهمیه‌های ایران برای المپیک توکیو به ۴۱ رسید/ ثبت یک رکورد

🔹با کسب سهمیه المپیک توکیو توسط تیم ملی والیبال، مجموع سهمیه‌های کاروان ورزش ایران برای حضور در این دوره بازی‎ها به ۴۱ سهمیه انفرادی و تیمی رسید.

@Akhbarefori