♦ ترامپ: هیئت ایران می‌توانند به نیویورک بیایند 🔹ترامپ در جمع خبرنگاران همراه خود در داخل هواپیمای اختصاصی رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا به هیئت ایران اجازه داده خواهد شد برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک بیایند گفت: به آنها…