داستان زندگی اشرف یا پلنگ پهلوی از زبان خودش

🔹پدرم مرا به زور شوهر داد

🔹از ۳ فرزندم، فقط یکی شان فارسی می‌داند!

🔹زندگی من از تجملات و احتیاجات لوکس خالی بود

🔹دکتر مصدق شخص منفی‌بافی بوده؛ او برای مملکت خطرناک‌ بود

♦️گفتگویی قدیمی با او را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1339309