♦️فروش صندلی در دانشکده دندانپزشکی کذب محض است رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 🔹فردی که با جعل عنوان دانشجوی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی اقدام به کلاهبرداری درفضای مجازی کرده بود، با طرح شکایت از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی…