💥در این بازی، فقط 1نفر به رکورد ده دقیقه رسیده 💥

🔹بازی در یک شهر بزرگ است با کلی از ماشین های پلیس که دنبال شما هستند و شما تنها قادر هستید با استفاده از یک ذربین و چند ابزار دیگر ماشین ها را منفجر کنین .

🔹بیشترین زمانی که در این بازی ثبت شده 10 دقیقه و بیست ثانیه می باشد.

شما چه رکوردی را ثبت خواهید کرد؟

📌لینک دریافت بازی از گوگل پلی

yon.ir/f9KFx