♦️صدور احکام پرداخت حقوق دانشجو معلمان

مدیرکل امور اداری آموزش‌ و پروش:

🔹مطابق قانون تمامی احکام مربوط به دانشجومعلمان صادر شده است.

🔹حقوق تمام دانشجومعلمان اصلاح شده است، یعنی برای پرداخت حداقل حقوق ۱میلیون و ۵۶۳ هزار تومان که قرار است به آنان پرداخت شود، فرآیند نگارش و صدور احکام انجام شده است.

@AkhbareFori