♦️سردار سلیمانی در مراسم تجلیل از شهدای عملیات رمضان:

🔹به جوانان می‌گویم: حزب و جناح فرع است. اصل ولی فقیه است

🔹اگر کسی با آن (ولی فقیه) مواجه شد، ما با جانمان با آن مواجه می شویم

🔹اصل و نگهدارنده این نظام ولی فقیه است و برای ما مانند قرآن ناطق است و با جانمان از آن دفاع می‌کنیم

🔹امروز برای ما اصل این نظام است

🔹نظام جمهوری اسلامی با هیچ نظامی قابل مقایسه نیست

🔹بیانات رئیس جمهور در مقابل عملیات روانی دشمن سبب انسجام و وحدت می‌شود.

#سیاسی

@AkhbareFori