🎥چهار قرن پیش گالیله گفت: اگر یک توپ و یک پر پرنده را در جایی که هوا نیست با هم پایین بیندازیم، هر دو در یک زمان به زمین برخورد می‌کنند.

این نظریه تا کنون آزمایش نشده بود، حال خودتان ببینید.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو