♦️همکاری گوگل و فیسبوک با شرکت وابسته به «سیا» برای طرح ادعاهای جدید علیه ایران

🔹گوگل در اتهامی تازه ضد ایران پنجشنبه مدعی شد که ۵۸ حساب کاربری متصل با ایران را که در «عملیات نفوذ» مورد استفاده قرار گرفته بودند مسدود کرده است.

🔹چند روز پیش بود که فیس‌بوک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۶۵۰ صفحه مرتبط با ایران را به‌ خاطر آنچه «رفتارهای غیرقابل اعتماد» خوانده شده حذف کرده است./تسنیم

#سیاسی

@AkhbareFori