#زندگی_بهتر

♦️بچه‌ها چطور در زمان مهمانی‌ آرام‌تر می‌شوند؟

♦️درباره عادت‌های فرزندانتان به مهمان توضیح دهید و به کودک وقت دهید تا به تدریج با مهمانان احساس راحتی کند

راهکارهای کنترل کودکان در مواجهه با مهمان را اینجا تنها با یک کلیک بخوانید

khabarfoori.com/detail/911859