💯 مدرسه عالی رسانه برگزار می کند

📺 دوره گویندگی واجرا در رادیو و تلویزیون(۵۹و۶۰)

🔔تست حضوری وغیرحضوری گویندگی۱۷مرداد

اساتید

محمدرضا قلمبر،پیمان طالبی،علی شجره،سیروس رجبی

شروع دوره ها پنجشنبه وجمعه۲۴و۲۵مرداد

💯گواهینامه پایان دوره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۰۲۱۸۸۲۰۱۳۰۷

ثبت نام تست حضوری گویندگی

Www.elac.ir/clf/359

ثبت نام تست غیر حضوری

yon.ir/vj5f8

رسانه اینترنتی اسو نت Asonet.ir

Elac.ir

@newsac