پول‌های دانشگاه آزاد کجا می‌رود؟

🔹افزایش سالانه شهریه‌های دانشجویی دانشگاه آزاد درحالی صورت میگیرد که برخی دانشجویان می‌پرسند، چرا دانشگاه آزاد به تناسب افزایش سالانه شهریه ها، کیفیت آموزش را افزایش نمی‌دهد؟

🔹نگاهی به هزینه‌های بالای انتشار روزنامه وابسته به این دانشگاه از پول دانشجویان نیز موضوع اسراف منابع مالی در این دانشگاه را برجسته می‌کند

اگر دانشجوی دانشگاه آزاد هستید، درباره وضعیت شهریه‌ها و کیفیت آموزش در این دانشگاه اینجا نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1242637