🔶فراخوان کمک به مادری که سرطان دارد

🔸این مادر میانسال، به سرطان سینه مبتلاست. مددکاران یک نهاد دولتی ضمن معرفی اش به خیریه،نیازمندی اش را تایید کرده اند .

🔸در این مرحله پزشک ۸ مرحله شیمی درمانی تجویز کرده است. هزینه درمان و رفت و برگشت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان و جمعا پنج میلیون و ششصد می شود که موسسه امیدوار است با یاری شما هموطنان این رقم را پرداخت نماید.‌لطفا همراه ما باشید...

درگاه پرداخت موبایلے خیریه مهرمبین:

*733*4*333#

شماره کارت خیریه مهرمبین:

6104-3378-0666-3215

پرداخت الکترونیکی،شماره حساب و اطلاعات بیشتر:

http://mehremobin.ir/vip/147-2019-06-25-16-43-14