♦️تشدید تدابیر امنیتی آمریکایی‌ها در عراق

🔹در پی درج نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی از سوی وزارت خارجه آمریکا و اقدام متقابل شورای عالی امنیت ملی ایران در تروریستی دانستن عناصر آمریکایی حاضر در غرب آسیا، پایگاههای آمریکایی در عراق تدابیر امنیتی خود را تشدید کردند./ فارس

@AkhbareFori