یکی لباس بارسلونا رو پوشیده و رفته وسط طرفدارای رئال‌مادرید، حیرت‌انگیزه که با وجود همه دشمنی‌های فوتبالی و غیرفوتبالی، کسی خشمگین نمیشه، کسی بهش حمله نمی‌کنه و با سنگ تو سرش نمی‌زنه‌...

فقط با دست نشونش می‌دن، می‌خندن و بعد که لباسش رو درمیاره براش دست می‌زنن‌، همین.

@AkhbareFori