♦️میخ ۵ سانتیمتری از قلب جوانی در سبزوار خارج شد

رئیس بیمارستان:

🔹تیم جراحی قلب این بیمارستان، یک میخ پنج سانتیمتری را از قلب جوانی ۲۱ ساله از اهالی شهرستان داورزن خارج کرد.

🔹بیمار یاد شده در وضعیت عمومی مطلوبی به سر می‌برد./ ایرنا

جزئیات این خبر+تصویر در

https://t.me/joinchat/AAAAAE8vf6_vhbi6_3SYuA