استقبال روشنفکران جهان عرب از ایستادگی ایران

توئیت جالب متفکر مشهور عرب:

🔹درحالی که حاکمان عرب در مقابل ترامپ سر تعظیم فرود آورده اند، مرد مسلمانی از سرزمین فارس به نام سیدعلی خامنه ای در برابر او ایستاد

جزئیات بیشتر کنایه دکتر یحیی ابوزکریا به حکام عرب منطقه را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1125744