🔻بزرگترین خطاهای یک زن هنگام رابطه جنسی

🔹مردان هرگز توسط زنانی که بیشتر زمان خود را در مقابل آینه و صرف پوشیدن لباس های شهوت انگیز می کنند، تحریک نمی گردند

🔹برخی زنان فکر می‌کنند نقش بازی کردن مردان را شیفته آنان می‌کند، اما بخاطر داشته باشید زیاده روی در این کار شما را فردی وابسته یا احمق جلوه خواهد داد

#زندگی_بهتر

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/968221