♦️نماینده دادستان در دادگاه حسین هدایتی: قصد متهمان برای ضربه زدن به نظام احراز نشد نماینده دادستان تهران: 🔹اگر علم و آگاهی که در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به آن اشاره شده و به قصد ضربه به نظام باشد که حکم آن اعدام است، ولی کیفرخواست این افراد…

  دانلود ویدئو