♦️فوری

۶ نفر در تصادف جاده زابل - نهبندان در آتش سوختند و کشته شدند

🔹با توجه به شدت برخورد هر ۲ ماشین آتش گرفته و یکی از سرنشینان پژو و پنج سرنشین پراید فوت کردند...

شرح کامل خبر در اخبار لحظه ای #خراسان_جنوبی