♦️بهبود دومین مبتلا به کرونا در ایران 🔹دکتر "غلام رضا معصومی" از بهبود و ترخیص یک مبتلای دیگر به کرونا در بیمارستان فیروزگر خبر داد. این دومین شخص بهبود یافته در ایران می باشد. پیش از او یک پزشک بیمارستان مسیح دانشوری از بهبود وضعیت یکی از بیماران مبتلا به…